dinsdag 12 mei 2009

Franse boomschors schaars?

Eén van de bekende soorten schors, namelijk de franse boomschors of ook wel eens Pinus Maritima genoemd, is in de lente van 2009 zeer schaars gebleken. Wat is er aan de hand? Er zijn een aantal factoren die de beschikbaarheid van deze soort danig in de war sturen. Zo is er de jaarlijkse piekvraag. Dit in combinatie met de wereldwijde crisis die ondermeer een dalende vraag veroorzaakte binnen de houtsector, maakt dat er veel minder grondstof of boomschors als bijproduct beschikbaar is.

Tevens is er begin van dit jaar een exportverbod in Portugal van kracht wegens de aanwezigheid van een anamone (kevertje) in de bomen. Dit diertje zou dus mee getransporteerd kunnen worden en grote schade kunnen aanbrengen aan de lokale fauna & flora. Daarom is deze boomschors moelijk vast te krijgen op dit moment.

Maar ook de andere soorten boomschors hebben te lijden onder de wereldwijde malaisse.
De zogenaamde sylvester boomschors, naaldhout schors (Epicea) zijn dan ook weer gegeerd bij de regering onder het mom van biobrandstoffen, alleen de vraag al in dit soort van "groene" energie is de laatste jaren met maar liefst 80% toegenomen.

Een echt terechte klassering onder de noemer "milieuvriendelijk alternatief " is dit allerminst naar onze mening niet. tevens zijn er gemiddeld 4 transporten met diesel nodig om deze bij de verbrandingscentrales te krijgen. Dus met andere woorden: de prijs van 1m³ bio grondstof (schavelingen, schors, houtpulp, ...) bestaat voor 55% uit fossiele brandstoffen die de transporteur gewoon moet doorrekenen om ook nog iets op zijn boterham te krijgen!

Een zware misvating dus als u het mlij vraagt. De regering zou beter extra investeren in echte hernieuwbare energie; wind en zonne-energie. Het aanbod van de boomschorsen zal hoe dan ook op een herstel in productie terugvallen alleen wanneer is de vraag.